CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE 360Dalat.com

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi như sau : Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh, Video nào của trang web 360dalat.com , bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. 360dalat.com đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam. Tài liệu này được xem là hợp đồng có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Quý khách hàng và chúng tôi. Vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc trang web nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản của chúng tôi.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, video, mã code đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho 360dalat.com. Bản quyền của chúng được thể hiện trên website : “360dalat @2020 ALL RIGHT RESERVED” . Bất kỳ nội dung nào thuộc website này đều thuộc quyền sở hữu của 360dalat.com . Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước của 360dalat.com là xâm phạm . Chúng có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại nếu có.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Chúng cho phép người sử dụng xem, trích thông tin trên website , in, tải, hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền : ‘360dalat.com” Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của 360dalat.com. Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác . Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của 360dalat.com.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

360dalat.com hoan nghênh những ý kiến đóng góp của bạn về nội dung. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. 360dalat.com có thể điều chỉnh nội dung điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định này khi sử dụng.