Tag: ruong-bac-thang

1 bài viết

Đà Lạt cũng có ruộng bậc thang, bạn biết không?

Bích Ngọc - 08:51 13/08/2020

Dù có thay đổi thế nào thì thành phố Đà Lạt vẫn còn nguyên những bậc thang đá phong rêu, những thửa ruộng bậc thang xanh ngát làm say đắm lòng người.

# Bài viết nổi bật